KTO SME 

A BRIEF HISTORY OR WHO WE ARE

Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, ktorý v tomto období pracuje už nepretržite už 95 rokov patrí medzi najstaršie  a najaktívnejšie amatérske divadelné súbory na Slovensku. Dlhé roky pracoval pri Dome kultúry v Brezne a dnes vystupuje ako občianske združenie a momentálne má okolo 35 aktívnych členov. Pri súbore vyvíja svoju činnosť i Štúdio mladých, ktoré zastrešuje záujemcov hlavne zo žiakov stredných škôl.
Súbor v minulosti spolupracoval s významnými profesionálnymi umelcami (Peter Scherhaufer, Ivan Petrovický, Igor Ciel, Roman Polák, Ľuboslav Majera - režiséri, Jozef Ciller, Aleš Votava, Peter Hudák - scénickí výtvarníci.)Viaceré inscenácie, ktoré so súborom pripravili sa zapísali do dejín slovenského ochotníckeho divadla. Súbor získal desiatky ocenení z divadelných festivalov  a prehliadok na Slovensku i v rámci Jiráskovho Hronova - bývalej celoštátnej divadelnej prehliadky do roku 1990. Je trojnásobným držiteľom  Ceny za tvorivý čin roka, udeľovanej na Scénickej žatve v Martine. 
V posledných rokoch , ale i v súčastnosti má súbor veľmi úspešnú spoluprácu s režisérmi - Matúšom Oľhom, Ivanom Hansmanom, Jánom Sládečkom a výtvarníkmi - Petrom Hudákom a Jaroslavom Valekom.
Súbor je známy predovšetkým i tým, že sa systematicky venuje uvádzaním hier slovenských klasikov, zabudnutých autorov resp. ich hier, či novým pohľadom na ich rezonanciu v dnešnej dobe.
Súbor sa veľmi úspešne  prezentoval na festivaloch v zahraničí - Agrigento (Sicília), Gent (Belgicko), Gruzínsko, Dánsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Maďarsko. 
Jeho doménou sú však predstavenia, ktoré pravidelne uvádza medzi našimi Slovákmi žijúcimi na Dolnej zemi - Rumunsko, Maďarsko a hlavne v Srbsku - Vojvodine, kde s Divadlom VHV v Báčskom Petrovci udržiava už viac ako 30. ročnú spoluprácu.

 
 
The theatre ensemble of Jan Chalupka (DSJCH) is a critically acclaimed amateur company based in the Center of Arts (Dom Kultury) in the home town of Brezno in Slovak Republic. With its 90 years old history belongs to the group of  ensembles with the oldest tradition in the country. They have presently 35  active members. Part of it are  members  of Studio of Young Actors (Studio Mladych) which was founded by young students mainly from the local high schools.
DSJCH cooperated in the past with leading professional artists such as artistic directors Peter Scherhaufer, Ivan Petrovicky, Igor Ciel, Roman Polak, Luboslav Majer and scenic and costume designers Jozef Ciller, Ales Votava and Peter Hudak. Several plays under this leadership are firmly embedded in the annals of history of Slovak amateur theater. Group received dozens of awards from festivals in Slovak Republic and from abroad including “Jiraskuv Hronov”, which was until the year 1990 the most important festival in Czechoslovakia and is three time winner of award for most creative performance of the year granted by the “Scenicka Zatva” festival in Martin.
At the present time group still cooperates with directors Matus Olha, Ivan Hansman, Jan Sladecek and with designers Peter Hudak and Jaroslav Valek.
This ensemble is famous and very well known for scrupulously selected repertoire. Part of it for enthusiastically producing works written not only by well known classic Slovak playwrights but also by authors almost forgotten; part of it for striving to present each play and performance with honest emotion and to communicate relevant message from the past for today society.
Company is often invited to represent Slovak  culture on the festivals abroad. The group successfully represented Slovak Republic at the festivals in Agrigento (Italy), Ghent (Belgium), Georgia, Denmark, Poland, Czech Republic, Serbia, and Hungary.
Last, but very important part of activity is to entertain Slovak communities in Rumania, Hungary and especially in Vojvodina (Serbia). They are very proud to cooperate with the local Serbian VHV theatre in Bacski Petrovec for over 30 years.
Team of DSJCH strives to be a viable and valuable organization within the community it lives in and loves so well. They believe that the performing arts fills another quality of life need for residents of the area.

 Pavol Mária Kubiš
 

D I V A D L O

(Venujem breznianskym ochotným priateľom - divadelníkom )

V tme svieti kľúčová dierka
ľaká zvedavosť:

Veď pán Chalupka tam píše
a prežíva muky
vidí vyššie a jeho ruky
hnietia podoby doby...
KOCÚRKOVO DODNES ŽIJE !
 
V tme svieti kľúčová dierka
láka zvedavosť :
Tajomné dvierka, za nimi svet
ako hosť .
Odľudštené kulisy
a herci akísi
istí neistotou
stotožňujú sa s tichom javiska
či chaosom
oponujú či nahrávajú
smejú sa cez slzy
clivo aj s pátosom .
 
Divadlu načim prítmie ,
aby sme lepšie videli ...
Cez kľúčovú dierku do tmy
nech znejú gestá zo snov -
krásnych bláznov !