Divadelný súbor Jána Chapuku mesta BREZNO
udeľuje za celoživotný prínos pre DSJCH titul

ČESTNÝ PREDSEDA DSJCH mesta BREZNO

                                                                            
                             Ing. Ondrejovi DUBÍNYMU                             Ladislavovi Vagadayovi
                                                          (1997)                                                         (2014)  

V roku 2016 Divadelný súbor Jána Chapuku mesta BREZNO
udeľuje za celoživotný prínos pre DSJCH titul

 

ČESTNÝ ČLEN DSJCH mesta BREZNO

                                                                   
                         Aldovi DAXNEROVI           Jozefovi PREPLETANÉMU             Jánovi VENGRINOVI        

                                                   
                   
                                                   Margite ZACHAROVEJ               Ľubomírovi ZACHAROVI       


V roku 2017 Divadelný súbor Jána Chapuku mesta BREZNO
udeľuje za celoživotný prínos pre DSJCH titul

ČESTNÝ ČLEN DSJCH mesta BREZNO

Alžbete VAGADAYOVEJ


 

V roku 2018 Divadelný súbor Jána Chapuku mesta BREZNO
udeľuje za celoživotný prínos pre DSJCH titul

 

ČESTNÝ ČLEN DSJCH mesta BREZNO

Doc.Mgr.art. Matúšovi OĽHOVI, PhD                 Prof. Mgr. Ljuboslavovi MAJEROVI 

Palovi M. KUBIŠOVI In memoriam