Divadelný súbor Jána Chapuku mesta BREZNO
udeľuje za celoživotný prínos pre DSJCH titul

ČESTNÝ PREDSEDA DSJCH mesta BREZNO

                                                                            
                             Ing. Ondrejovi DUBÍNYMU                             Ladislavovi Vagadayovi
                                                          (1997)                                                         (2014)  

V roku 2016 Divadelný súbor Jána Chapuku mesta BREZNO
udeľuje za celoživotný prínos pre DSJCH titul

 

ČESTNÝ ČLEN DSJCH mesta BREZNO

                                                                   
                         Aldovi DAXNEROVI           Jozefovi PREPLETANÉMU             Jánovi VENGRINOVI        

                                                   
                   
                                                   Margite ZACHAROVEJ               Ľubomírovi ZACHAROVI