Gráfiková Emília

                                                          

 
ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO OD ROKU : 1997  
                         
ROK NÁZOV PREDSTAVENIA POSTAVA - funkcia Ocenenie - iné
1997 ZBOJNÍK VDOVČÍK Mária Repáňová, kostými  
1998 KRČMA POD ZELENÝM STROMOM Kostými, šepkárka  
1999 APOKALYPSA PODĽA JANKA KRÁĽA Modrányová, kostými  
2000 TRMA VRMA Šepkárka, rekvizity  
2001 PÁSMO O J. CHALUPKOVI    
  SOM HERBERT Šepkárka  
2002 KRČMÁRSKY KRÁĽ Žena III, rekvizity  
2004 AKO UPIECŤ ZAJACA... Kráľovná, rekvizity  
  NOVÝ ŽIVOT Rekvizity  
2006 PANI RICHTÁRKA Rekvizity, kostými  
2008 KŇAZ    
2010 ZABUDLA SOM Rekvizity  
2011 VEČNE ŽIVÉ KOCÚRKOVO Šepkárka  
2013 STAROBA Šepkárka