Doc. PhDr. Ján SLÁDEČEKPhD.http://www.spisskedivadlo.sk/images/profile/sladecek.jpg

 

dátum narodenia:
3.9.1951 

miesto narodenia:
Myjava 

vzdelanie:
Vysokoškolské - DF VŠMU Bratislava