Kňažeková Viera


 
ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO OD ROKU : 1972  
                         
ROK NÁZOV PREDSTAVENIA POSTAVA - funkcia Ocenenie - iné
1972   KUBO         Anča  
1973   NAJDÚCH Vlha  
1974   KOMÉDIE BEZ ZAĽÚBENIA I SO    ZAĽÚBENÍM Lenka  
1975   RENÉ MLÁDENCA PRÍHODY A    SKÚSENOSTI Ostatní  
1976   VTÁCI NAŠEJ MLADOSTI Mladá žena  
1977   SLUHA DVOCH PÁNOV Chyžná  
1978   SÚKROMNÁ VEC   krčmárka  
1978   DON QUIJOTE DE LA MANCHA Gazdiná  
1980   JÁNOŠÍK PODĽA VIVALDIHO   frajerka Jánošíka asi Anča  
1981   MASTNÝ HRNIEC      jedna z troch grácii  
1983   FAUSTIÁDA     jedna z ľudí  
2010   ZABUDLA SOM Suseda  
2013   STAROBA Kolenatá