Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
Švermova 7 , 977 01 BREZNO

IČO: 356 799 13
DIČ: 20 21 281 361
Právna forma : občianske združenie
Bankové spojenie :  PRIMA BANKA Slovensko a.s. pobočka Brezno
číslo účtu : 2016468002/560

                                                        dsjch@mail.t-com.sk                                                          mobil: 0911 987 700

Predseda, konateľ :

Gabriel OBERNAUER
obernauerg@centrum.sk
0903756188

Výbor :

CEROVSKÁ Veronika

GRAFIKOVÁ Emília

Ing. KOTOČ Milan

STRUHÁR MAŤO

ROHÁČOVÁ Soňa

OBRENAUER JÚLIUS


 

Revízna komisia :
MEGERSOVÁ Božena

VAGADAYOVÁ Alžbeta