Obernauer Gabriel

ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO OD ROKU : 1961  
                         
ROK NÁZOV PREDSTAVENIA POSTAVA - funkcia Ocenenie - iné
1962   ĽUDIA BEZ LÁSKY    
1963   MAJITELIA KĽÚČOV    
1964   BAČOVA ŽENA honelník  
1972   KUBO Záskok za A. Daxnera  
1973   NAJDÚCH Bagzi - zeman  
1974   KOMÉDIE BEZ ZAĽÚBENIA I SO    ZAĽÚBENÍM Štefan  
1975   RENÉ MLÁDENCA PRÍHODY A  SKÚSENOSTI    
1976   VTÁCI NAŠEJ MLADOSTI pastier  
1977   SLUHA DVOCH PÁNOV Floriš  
1978   SÚKROMNÁ VEC    
1980   JÁNOŠÍK PODĽA VIVALDIHO Záskok za L. Vagadaya  
1981    MASTNÝ HRNIEC    
1983   FAUSTIÁDA    
1984   ĽUDSKÁ KOMÉDIA    
1988   ŽIVÝ BIČ    
1989   ZBERNÉ STREDISKO    
1992   TETOVANÉ DUŠE    
1996   PODOZRIVÁ OSOBA    
1997   KRČMA POD ZELENÝM STROMOM Záskok za M. Buvalu  
2000   TRMA VRMA ALEBO FRANCÚZSKA    KUCHYŇA Cézar  
2001   PÁSMO O JÁNOVI CHALUPKOVI Meltzer Cena primátora mesta Brezna
2002   KRČMÁRSKY KRÁĽ  Jakub Gelb - advokát  
2006   PANI RICHTÁRKA Miško Červený - drotár člen výboru DSJCH (2004-  )    
2008   KŇAZ poručík  
2010   ZABUDLA SOM inštalatér  
2011   VEČNE ŽIVÉ KOCÚRKOVO J. Chalupka NOC - Medaila D. G. Licharda
2013   STAROBA Struhár - poslanec predseda DSJCH (2013- )