Obernauer Július

 
ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO OD ROKU : 1964  
                         
ROK NÁZOV PREDSTAVENIA POSTAVA - funkcia Ocenenie - iné
1964   Bačova žena Ondrejko  
1971   Vyzvedačka technika  
1972   Kubo technika  
1973   Najdúch ???? Cena za herecký výkon
1974   Komédie bez zaľúbenia........ Miško  
1978   Don Quijote de la Mancha Don Quijote  
1980   Jánošík podľa Vivaldiho Tomáš Uhorčík  
1981   Adam Stvoriteľ réžia ŠM DSJCH
1983   Faustiáda Faust+ asistent réžie  
1984   O býkovi Klemensovi réžia ŠM DSJCH
1986   Škandalózie réžia ŠM DSJCH
1989   Bledomodrý Peter Jeff  
1989   Zberné stredisko Šimon Savski - záskok  
1991   Kocúrkovo Svoboda  
1992   Proces réžia ŠM DSJCH
1993   Hriech Štefan Kvaško, gazda - záskok  
1995   Popoluška réžia ŠM DSJCH
1996   R+M = SRDCE réžia ŠM DSJCH
1997   Beverly hmyz 0042 réžia ŠM DSJCH
1998   Krčma pod zeleným stromom elegán  
1999   Apokalypsa podľa Janka Kráľa ?????  
2000   Trma-vrma Ferdinand  
2001   Pásmo o Jánovi Chalupkovi Chalupka  
2001   Pásmo Martin Rázus sprievodné slovo  
2002   Krčmársky kráľ Jozef Merlan, advokát  
2003   Nech láska súdi nás - pásmo recitátor  
2004   Nový život Matúš + asistent réžie  
2006   Pani richtárka Ondrej Magura,richtár + asistent réžie Cena  primátora mesta
2008   Kňaz dedinčan  
2010   Zabudla som asistent réžie  
2011   Večne živé Kocúrkovo Čipkay  
2013   Staroba richtár + asistent réžie