Obernauerová Jarmila

 
ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO OD ROKU : 1981  
                         
ROK NÁZOV PREDSTAVENIA POSTAVA - funkcia Ocenenie - iné
1981 Adam Stvoriteľ ???? ŠM DSJCH
1983 Faustiáda Faust+ asistent réžie  
1984 O býkovi Klemensovi ???? ŠM DSJCH
1985 Hriech dav  
1986 Škandalózie Kunikunda Fiťfiriťová ŠM DSJCH
1987 Beta kde si? dav  
1988 Živý bič dav  
1989 Bledomodrý Peter ??????  
1993 Hriech dav  
1997 Podozrivá osoba ?????  
1998 Krčma pod zeleným stromom rekvizity  
1999 Apokalypsa podľa Janka Kráľa ?????  
2000 Trma-vrma Jozefína  
2001 Pásmo o Jánovi Chalupkovi Chalupkova manželka  
2001 Pásmo Martin Rázus sprievodné slovo  
2002 Krčmársky kráľ žena I  
2003 Nech láska súdi nás - pásmo recitátorka  
2004 Nový život Kata  
2006 Pani richtárka Katuša Hrivňová  
2008 Kňaz dedinčanka  
2010 Zabudla som Viera Bútorová  
2011 Večne živé Kocúrkovo Ľudovika  
2013 Staroba Struhárová