Podhradský Ondrej

                
El. pošta : ondrejpodhradsky@gmail.com
Adresa bydliska: Brezno 977 01
Dátum a miesto nar.:  02.11.1955 Fiľakovo okr. Lučenec 
ČLEN DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO od roku : 1 9 7 1

ROK

NÁZOV PREDSTAVENIA

POSTAVA - funkcia

Ocenenia - iné

1971 D.Rakyta „ZA ŠŤASTIE DOMOVINY“ Vojak  
1973 A. Haely „HOTEL“ Um. prednes - próza 1.miesto ZUČ MPaV ČSSR  - Prešov
1974-1977 Rozhlasové štúdio SPŠP Nitra Redaktor, šéfredaktor, režisér  
1978 M. Cervantes „DON QUIJOTE…“ Pandúr  
  M. Stieber „SÚKROMNÁ VEC Technik - zvuky  
1980 J. Jevtušenko „BALADA O KLAVIRISTOVI“ Um. prednes - poézia 1. miesto ASUT Domažlice
1980–84 (?) „POVSTALECKÁ HISTÓRIA“ (film) Osobný vodič oberšumbanfhurera SS  
1981 Bratia Čapkovci „ADAM STVORITEĽ Adam  
1982 S. Tomášik „SVADBA POD KOHÚTOM…“ Janko  
1984 V. Paulíny-Tóth „ĽUDSKÁ KOMÉDIA“ Ľud  
1985-1996   Pasívny člen  
1997 Farkaš-Kováč „ZBOJNÍK VDOVČÍK“ Gróf Andrászy  
1998 Peter Kováčik „KRČMA POD ZELENÝM…“ Zbohatlík ,
alternácia Škrofliak
 
1999 K. Horák „APOKALYPSA PODĽA JANKA…“ Hrobár  
2000 P. A. Breal „TRMA VRMA“ Francis  
2001 „MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO“ Martin Gróf Esterhászy  
2002 M. Rázus „KRČMÁRSKY KRÁĽ“ Boháč  
2003 A. P. Čechov „TRI JEDNOAKTOVKY“ Mužík  
  Daxner „PÁSMO K 80-KE“ Dubiny  
2004 Glocko „AKO UPIECŤ ZAJACA“ Pútnik   -   javiskový technik  
2004 J. G. Tajovský „NOVÝ ŽIVOT“ Žandár   -  javiskový technik  
2005  
Stredoslovenské osvetové stredisko
Banská Bystrica
  Poďakovanie za významný prínos a dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti ochotníckeho divadla                   SOS Banská Bystrica
2005 - 2017 „DIVADELNÁ CHALUPKA BREZNO“ Organizačná spolupráca
Technické zabezpečenie
 
2006 F. Urbánek „PANI RICHTÁRKA“ Javiskový technik, zvukár  
2006 „PLUKOVNÍK VTÁK“ Javiskový technik  
2008 F. Švantner „KŇAZ“ Ľud, alternácia kostolník ,
Javiskový technik
 
2010 Katarína Mišíková „ZABUDLA SOM“ Javiskový technik, zvukár  
  „Pre (b) Deň a Noc“  (ŠM pri DSJCH) Javiskový technik  
2011 Michal Récky „VEČNE ŽIVÉ KOCÚRKOVO“ Póšta,
Javiskový technik
 
2013 J.  Kováč „Pre (b)Deň a Noc“ (ŠM pri DSJCH) Javiskový technik  
 
 
2013
 
 
 
 
 
 
 
Milo Urban „STAROBA“
 
 
Pavol Duchaj
CENA JOZEFA ŠEBU za najlepší herecký výkon (TDD Medzibrod)                               Diplom a strieborná plaketa J.Palárika za stvárnenie postavy Pavla Duchaja (47.Palárikoá Raková Čadca)                                                               40. Zochov divadelný Tisovec Diplom za stvárnenie postavy Pavla Duchaja                                       EXIT 2014 LEVOČA  DIPLOM
za stvárnenie postavy Pavla Duchaja
2014 TRABLE  (ŠM pri DSJCH) Javiskový technik  
 2015-17    Člen výboru DSJCH  
2016 Miloš Nikolič "KOVÁČI" Zvuky  
2017  Dušan Kovačevič "SPÁLENÁ VEČERA" Zvuky  
2018 Ján Chalupka "TRINÁSTA HODINA" Vespertilio  
       

. 

 
 

https://www.facebook.com/ondrejpodhradsky