2017

Milí priatelia,

je nám veľmi ľúto, že začiatkom roku Vám oznamujeme aj smutnú správu.
13. 1 2017 v ranných hodinách nás opustil náš kolega Jarko Frgolec.
Posledná rozlúčka s ním bola v utorok, 17. 1. 2017 o 14,00 hod.
v pohrebníctve Haluška, (Chalupkova ul. , Brezno).


 
Dňa10.2.2017 sa konalo v divedlnej  Valné zhromaždenie členov našeho súboru .
 
  Dušan Kovačevič

SPÁLENÁ VEČERA

v réžii Ľuboslava Majeru predpremiéra : 1. apríl 2017 TDD Medzibrod (okresná prehliadka)


premiéra 8.apríl 2017

Zochova divadelná Revúca (krajská prehliadka) 29.apríl 2017


Noc múzeí, nám.M.R,Štefánika 13 20. mája 2017 o 20.30 hod.

Dni mesta Brezna 2017
a aj divadelný guláš

6.6.2017 predstavenie pre Gymnázium Brezno
 
10.-11.6.2017 celoslovenská prehliadka Belopotockého Mikuláš

19.8.2017 o 17,30 Spomienkové stretnutie

24.8.2017 o 20,00 h. SOS BB Divadelný štvrtok  

26.8.2017  Divadelný guláš

1.-4.9.2017 zájazd Nadlac - Totkomloš

17.9. 2017 o 15,00 Tlmače

24.9.2017 o 17,00 Mýto pod Ďumbierom

13.10. 2017 o 20,00 Veľký Krtíš

10.11.2017 o 19,30 hod. Jiráskovo divadlo Nový Bydžov (ČR)

5.12.2017
Stodola Brezno(uzavreté predst.)

26.12. 2017 tradičné Štefanské predstavenie MsDK Brezno

Zo stretnutí v "divadelnej"
 

 
 
 
 
 
Ukladám ...