2010

.MY A JIRÁSKOV HRONOV

                Písal sa rok 1990 a my sme boli účastníkmi jubilejného 60. ročníka JH ako víťazi Scénickej žatvy v Martine s inscenáciou D. Kovačeviča – ZBERNÉ STREDISKO . Hrali sme tri predstavenia v bývalej Slávii vo vynikajúcej divadelnej i spoločenskej atmosfére a zožali sme nevídaný úspech . To sme ešte netušili, že to bola vlastne posledná Celoštátna prehliadka amatérskeho divadla, prehliadka, ktorá bola vysnívanou métou ochotníkov, ale i mnohých profesionálov.
                Náš súbor – teda divadelný súbor Jána Chalupku v Brezne mal tú česť byť v J. Hronove aj s inscenáciami – J. Záborský NAJDÚCH – r. P. Sherhaufer , V.P. Tóth SVADBA POD KOHÚTOM – r. R. Polák , J. G. Tajovský HRIECH – r. Ľ. Majera , M. Urban BETA KDE SI ? – r. M. Oľha . Boli to všetko inscenácie, ktoré v Hronove zanechali tak u odbornej ako i širokej diváckej obci veľmi priaznivú odozvu a právom získali i tie najvyššie ocenenia. Radi spomíname na tú prekrásnu žičlivú atmosféru stoviek nadšencov, vynikajúce hodnotiace semináre, ktoré viedli lektorovali naozaj odborníci z radov profesionálov, ktorí svojimi hodnoteniami našu prácu posúvali dopredu. Samozrejme, že nemôžem zabudnúť na prekrásne neformálne stretnutia a debaty ( zavše i do neskorých ranných hodín v „ponorke“ pod javiskom ) , vzniknuté priateľstvá a kontakty, ktoré pretrvávajú podnes . Nostalgia ? Nie. Konštatovanie, že čas strávený na JH bol pre nás časom stráveným zmysluplne, ktorý sme nikdy neľutovali. Práve naopak.
                Za tých uplynulých 20 rokov sa JH vyprofiloval na podujatie, ktoré je veľmi