ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE        

Zoznam zosnulých členov divadelného súboru Jána Chalupku
19. august - deň spomienky na našich zosnulých

 

           Borčin Michal
           
Buvala Miroslav

           Daubner Jozef
           Daxner Anton
           Daxnerová Ines
           Ditrich Miroslav
           Ditrich Vladimír
           Dubíny Ondrej
           Frgolec Jaroslav

           Futasová Zina
           Gajdoš Jozef
           Holécyová Elena
           Hronec Vlado
           Hudec Oto
           Jasenský Ján
           JursaOndrej
           Jurša Anton
           Kandera Ernest
           Kanderová Elena
           Karako Dušan
           Kováčik Jozef
           Kubínyiová Margita
           Lacková Soňa
           Liptáková Marta
           Mikulíková Ada
           Návoyová Magda
           Obernauer Ján
           Obernauerová Mária
           Peihoffner Leopold
           Petránska Mária
           Prepletaný Jozef
           Roštárová Klára
           Struhár Daniel st.
           Vagaday Ladislav
           Vagaday Marek
           Zibrínová Vika
 

 

           1. spomienkové stretnutie 2015

           2. spomienkové stretnutie 2016
          
           3. spomienkové trtnutie 2016