Muška Svetluška

Muška Svetluška, Štúdio mladých pri DSJCH

PREMIÉRA

31. 8. 2020 | L. Osada
25. 6. 2021 | Brezno

DĹŽKA

40 min

Rozprávka o muške Svetluške, ktorej neposlušnosť ju priviedla nie raz do nebezpečnej situácie. Tentokrát sa dostáva do konfliktu s pavúkom, kde ju jej chamtivosť uväzní v jeho večných sieťach. Postupne si začína uvedomovať, že nie vždy sa správala rozumne, či už k rodičom, v škole alebo k priateľom a oľutuje to. Na pomoc jej prichádza verná kamarátka svätojánska muška, ktorá zvolá celú rodinu a priateľov. Za spoločnej súdržnosti sa pavúka podarí okabátiť, keď mu ako výkupné donesú medovinu so zázračnou vodičkou a Svetlušku vyslobodia. Mušky dostanú pavúka do jeho vlastných sietí a spoločnými silami ho vyženú z lesa, aby už nikdy nelapal ostatné mušky.