Erik Obernauer ml.

DSJCH, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno

Narodený: 1985
Členom od: 2021

Účinkovanie